svenska View  page in English
Future

Pågående arbeten

Projekt – Slutföra framtagningen av en Lantsbygdsstrategi för Mariestads kommun

Projekt – Koordinering av fibernätsutbyggnad i Mariestads och Töreboda kommuner

Nyligen avslutade arbeten

Förstudie – Förutsättningar att uppfylla 9001:s och 15224:s krav på kvalitetsledningssystem (Skaraborgs Sjukhus; Ambulansverksamheten)

Utredning om möjliga verksamhetsförändringar av gemensamma funktioner vid BKT (Bergslagens kommunalteknik)

Medlem i Svenska Utvärderingsföreningen SVUF

SVUFwww.svuf.nu

Medlem i Svenska Förbundet för Kvalitet

SVUFwww.sfk.se

 

Välkommen till Swedish Concern Consulting AB!

Concern står för omtanke - att bry sig om!

Det handlar om verksamhet där människor är involverade - och om den verksamhetens effektivitet - "Value for Money". För det finns i regel ett skäl till att något ska göras - och därmed några som ska göra det!

Vi stödjer företags och offentliga organisationers verksamheter genom utredningar, utvecklingsprojekt och utvärderingar då det gäller verksamhetsledning, verksamhets-, organisations- och kvalitetsutveckling samt erfarenhetsåterföring.

Våra tjänster

Swedish Concern Consulting AB tar sig gärna an följande arbetsuppgifter:

Vill du ha stöd för ett kompetent kvalitetsarbete, men saknar möjligheten att ha en anställd kvalitetschef? - Vi är gärna din kvalitetspartner på deltid!

Känns dina framtidstankar osäkra? - Låt oss skärskåda dem i en förstudie!

Hur smarta är dina arbetsflöden? Låt friska ögon studera effektiviteten!
Gör ni bara saker rätt? Eller gör ni rätt saker rätt? LEAN är på mångas läppar - vi konkretiserar gärna de ibland otydliga tankarna och låter istället kvalitetsarbetet bli praktiskt!

Kommuniceras din verksamhet med rätt känsla? - Vi arbetar gärna fram, eller om, logotyp och ID-manual!

Genom vårt Partnernätverk finns goda möjligheter att komplettera, bredda och fördjupa uppdrag med ytterligare expertkunskaper vid behov.

logotyp

Välkommen att kontakta oss!

telefon 070 312 58 06   e-post info@concernconsulting.com
adress Kryparetorp 13, 542 91 Torsö, Sweden
bankgiro 431-8069 org.nr 556807-3414 VAT nr SE 556807341401 
IBAN nr HANDSESS / SE53 6000 0000 0006 4461 9392
Företaget är registrerat för F-skatt

Design by Antroia www.antroia.com – Web Development by OlifantMedia www.olifantmedia.se