Välkommen till
Swedish Concern
Consulting AB!

Concern står för omtanke – att bry sig om!

Det handlar om verksamhet där människor är involverade – och om den verksamhetens effektivitet – ”Value for Money”. För det finns i regel ett skäl till att något ska göras – och därmed några som ska göra det!

Vi stödjer företags och offentliga organisationers verksamheter genom utredningar, utvecklingsprojekt och utvärderingar då det gäller verksamhetsledning, verksamhets-, organisations- och kvalitetsutveckling samt erfarenhetsåterföring.

Våra tjänster

Swedish Concern Consulting AB tar sig gärna an följande arbetsuppgifter:


  • Förstudier, utredningar, utvärderingar och projektledning
  • Kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision (kvalitetsuppföljning)
  • Framtagning av utbildningskoncept samt utbildningsadministration
  • Utveckling av företagsprofiler, logotyper och ID-manualer
  • Utveckling av digitala lär- och underhållningsprodukter

Vill du ha stöd för ett kompetent kvalitetsarbete, men saknar möjligheten att ha en anställd kvalitetschef? – Vi är gärna din kvalitetspartner på deltid!

Känns dina framtidstankar osäkra? – Låt oss skärskåda dem i en förstudie!

Hur smarta är dina arbetsflöden? Låt friska ögon studera effektiviteten!

Gör ni bara saker rätt? Eller gör ni rätt saker rätt? LEAN är på mångas läppar – vi konkretiserar gärna de ibland otydliga tankarna och låter istället kvalitetsarbetet bli praktiskt!

Genom vårt Partnernätverk finns goda möjligheter att komplettera, bredda och fördjupa uppdrag med ytterligare expertkunskaper vid behov.

Välkommen att kontakta oss!


Pågående arbeten:

Projekt – Slutföra framtagningen av en Lantsbygdsstrategi för Mariestads kommun

Projekt – Koordinering av fibernätsutbyggnad i Mariestads och Töreboda kommuner

Nyligen avslutade arbeten:

Förstudie – Förutsättningar att uppfylla 9001:s och 15224:s krav på kvalitetsledningssystem (Skaraborgs Sjukhus; Ambulansverksamheten)

Utredning om möjliga verksamhetsförändringar av gemensamma funktioner vid BKT (Bergslagens kommunalteknik)


Medlem i Svenska Utvärderingsföreningen SVUF

Medlem i Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK