Konsulten

Anders Johansson är delägare, seniorkonsult och VD för Swedish Concern Consulting AB.

Utdrag ur Anders Johanssons CV

Tidigare erfarenheter:

Anders Johansson
 • Chef utveckling och kvalitetskoordinator vid Räddningsverket Skövde
 • Utbildningschef vid Räddningsverket Skövde
 • Överstelöjtnant och chef för en Jägarbataljon vid K3, Karlsborg

Utbildningar (exempel):

 • Utbildad kvalitetschef och kvalitetsrevisor. Specialiserad på standarden ISO 9001 och 15224.
 • Internationella utbildningar och seminarier som t.ex. UN CM Coordination, NATO CM Cooperation, CM Guidelines seminars, Cooperation in Multifunctional Peace and Conflict Resolutions, Project Development – LFA (Logical Framework Approach)
 • Olika utbildningar i ledning och ledarskap
 • Diplomerad företagsekonom
 • Certifierad utbildning i styrelsearbete
 • Gymnasieingenjörsexamen vid Tekniska gymnasiet i Västerås 1967 (Produktionsteknik)

Andra erfarenheter:

 • Har innehaft ett flertal olika chefsuppdrag, arbetat i ledningsgrupper och varit kvalificerad handläggare med åtföljande erfarenheter
 • Har genomfört olika nationella och internationella utredningar, utvärderingar och projekt och är en erfaren projektledare
 • Erfarenhet från arbete i bl.a. Armenien, Egypten, Estland, Guatemala, Jordanien, Kenya, Rumänien, Slovenien och Tyskland

En detaljerad CV kan fås på begäran.